Tehnični pregled diplomskih nalog

Večina slovenskih fakultet poleg lektoriranja zahteva tudi tehnično brezhibnost diplomske naloge. To pomeni, da mora biti diplomska naloga urejena v skladu s tehničnimi navodili oziroma s pravilniki za pisanje diplomskih nalog posameznih fakultet.

Tega se še kako zavedamo, saj nam študentje dnevno pripovedujejo o tem, da so morali dati razvezati naloge samo zaradi drobne tehnične napake v diplomski nalogi (npr. pike za številkami poglavij naloge). Takšno popravljanje pa se seveda zelo pozna v študentski denarnici, saj vnovična vezava diplomske naloge ni zanemarljiv strošek.

Prilagajamo se študentskim razmeram

Ker se v Toplektoriranju tako pri storitvah in predvsem njihovih cenah prilagajamo študentskim razmeram, smo poskrbeli za zelo ugodno celostno ponudbo lektoriranja, ki vključuje tudi tehnični pregled diplomske naloge. Študenti nas zato obožujejo in priporočajo svojim kolegom.

Za tehnični pregled bom poskrbela univ. diplomirana novinarka Danaja Pečnik. Tehnično sem pregledala že približno 500 diplomskih nalog študentov, ki so uspešno diplomirali na različnih slovenskih fakultetah in visokošolskih zavodih, in sicer brez zapletov. Ne verjamete? Prepričajte se sami še danes!


Kaj pomeni TEHNIČNI PREGLED?

Za tehnični pregled diplomskih nalog je potrebno odlično poznavanje pravilnikov in navodil za pisanje diplomskih nalog slovenskih fakultet. V ta namen pri tehničnem pregledovanju uporabljamo obsežno zbirko pravilnikov vseh slovenskih visokošolskih in višješolskih ustanov.

Kako poteka TEHNIČNI PREGLED?

Pri tehničnem pregledu diplomske naloge vašo diplomsko nalogo pregledamo v skladu s pravilnikom vaše fakultete, pri čemer pregledamo izključno:

  • robove strani (popravimo nepravilnosti),
  • številčenje strani (na nepravilnosti zgolj opozorimo),
  • številčenje poglavij (na nepravilnosti zgolj opozorimo),
  • stile naslovov poglavij (na nepravilnosti zgolj opozorimo),
  • izbiro pisave (popravimo nepravilnosti),
  • razmik med vrsticami (popravimo nepravilnosti),
  • obojestransko poravnavo besedila (popravimo nepravilnosti),
  • navajanje virov in literature (popravimo nepravilnosti),
  • citiranje (popravimo nepravilnosti),
  • videz naslovnice in notranje naslovnice (popravimo nepravilnosti).


V primeru, da popravljanje nepravilnosti katere od zgornjih sestavin povzroči negativne ali večje spremembe v dokumentu (npr. spreminjanje robov hkrati ne razširi ali zoži kazala), si pridržujemo pravico, da vas na nepravilnosti zgolj opozorimo v obliki opomb v novem dokumentu.


Kaj ni TEHNIČNI PREGLED!

Tehnični pregled ne pomeni urejanja popolnoma neurejene diplome (v ta namen ponujamo ločeno storitev TEHNIČNO OBLIKOVANJE). Popravimo zgolj zgoraj navedene nepravilnosti, pri katerih v oklepaju piše »popravimo nepravilnosti«. Na vse druge ZGORAJ NAVEDENE nepravilnosti vas zgolj opozorimo v posebnem dokumentu (opombah). Tehnični pregled tako ne vključuje tehničnega preverjanja in urejanja kazal, glav in nog dokumenta, zaporedja sestavin naloge, slik, grafov, tabel, prilog in katerih koli drugih sestavin, ki niso omenjene na zgornjem seznamu. Tehnični pregled tudi ne pomeni, da bomo v primeru nepravilnega ali pomanjkljivega navajanja virov po knjižnicah in spletu iskali knjige in časopise, da bi pridobili ustrezne podatke (o avtorju, kraju, založbi, letu). V okviru tehničnega pregleda tudi ne preverjamo, ali ste v besedilu navedli vse vire, ki jih navajate v seznamu literature in virov na koncu naloge. Navajanje virov in literature v okviru tehničnega pregleda tako pomeni, da vam pravilno uredimo vire in literaturo v diplomi, če imamo za to dovolj podatkov, sicer vas na nepravilnosti opomnimo.

Celostno lektoriranje po najnižjih cenah v Sloveniji!

Tehnični pregled je vključen v paketu "lektoriranje" za 1,4 EUR na lektorsko stran, lahko pa ga naročite posamično za zgolj 20 EUR na diplomsko nalogo, dolgo do 50 strani (za vsakih nadaljnjih 20 strani pa računamo dodatnih 10 EUR). Če ga naročite posamično, to ne vključuje pregleda citiranja v besedilu in navajanja virov na koncu besedila (to je zajeto zgolj v paketu z lektoriranjem, ki ga opravi lektorica Ksenija Pečnik).

Tehnično oblikovanje diplomske naloge

Nekateri študenti nimajo časa ali volje, da bi samostojno oblikovali diplomsko nalogo. V ta namen smo pripravili posebno ponudbo oblikovanja diplomske naloge, ki vključuje oblikovanje vseh sestavin, navedenih na zgornjem seznamu sestavin, ki jih preverimo v okviru tehničnega pregleda. Pri oblikovanju diplomske naloge tako v skladu s pravilnikom fakultete tudi pravilno oštevilčimo diplomsko nalogo in popravljamo številčenje poglavij ter stile naslovov poglavij.

Cena za tehnično oblikovanje naloge znaša 0,60 evra na lektorsko stran (1500 znakov brez presledkov).

Cenik dodatnih sestavin tehničnega OBLIKOVANJA (lahko naročite posamično)

Priprava avtomatskega kazala naloge (določanje stilov; do 50 strani): 20 evrov; za več kot 50 strani 0,40 evra na lektorsko stran
Oblikovanje glave in noge: 10 evrov
Zgolj številčenje naloge: 10 evrov
Vse cene so v EUR brez DDV, saj na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost nismo zavezanci za DDV.

Spletna stran za lektoriranje za pravilno delovanje uporablja piškotke (nujne) in piškotek Statcounterja, ki ne hrani osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na tej strani? Oglejte si informacije o naših piškotkih TUKAJ.

  Strinjam se s piškotki na tej strani.